• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

محمد جواد غلامی

مسئول نقلیه

gholamimj3[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146128001داخلی131