• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید


محمد حسین اسکویی

 

مسئول تدارکات شبکه


OskoeeM1[at]mums.ac.ir


تلفن تماس:05146128001  داخلی142


                          


                               همکاران واحد 

   

محمود صفری

کارپرداز

تلفن تماس :46128001

داخلی 112

 عزت اله کبودی

کارپرداز

تلفن تماس :46128001

داخلی 112

 مجید دروهی

کارپرداز

تلفن تماس :46128001

داخلی 112