• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

            

                                                   

نیره سادات جعفریان کلات

مسئول امـــار ورابط سامانه سینا مرکز بهداشت چناران
 

تلفن تماس : 05146128001 داخلي 120

 

 آدرس ايميل :JafarianN2[at]mums.ac.ir


 شـــرح وظـــایـــف

 

 1 – نظارت بر سرشماری اول سال خانه های بهداشت ، محاسبه جمعیت و ثبت در نرم افزار مربوطه

2 – نظارت بر زیج های حیاتی خانه های بهداشت ، دریافت زیج از کاردانها و ثبت در نرم افزار مربوطه

3– نظارت بر نحوه جمع آوری آمار ماهیانه

 4 – انجام برنامه ثبت مرگ ، بررسی گواهی فوت و جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از منابع مختلف (ثبت احوال ، شهرداری)

 5 – برگزاری کمیته تجزیه و تحلیل آماری بصورت ماهیانه

6– برگزاری کمیته مرگ و میر

 7– انجام بازدید از خانه های بهداشت ، پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر عملکرد بهورزان ، کاردان ها و کارشناسان

 8 – ارسال امار به مرکز بهداشت استان