تماس با ما

 

ادرس شبکه بهداشت ودرمان  :چناران -بلوار طالقانی -طالقانی یک -

برنامه ملاقات عمومی مدیر شبکه ساعت 12-9 صبح روز دوشنبه هر هفته میباشد.
متقاضیان میتوانند جهت هماهنگی وقت ملاقات با مسئول دفتر ریاست(آقای ایرانفر)تماس حاصل نمایند


شماره تلفن : 6226006-0582 -شماره فکس : 6226006-0582


 
ادرس مرکز بهداشت ودرمان:چناران -بلوار طالقانی -طالقانی یک -

 برنامه  ملاقات با سرپرست مرکز بهداشت روزهای دوشنبه صبح از ساعت 9الی 12 می باشدمتقاصیان جهت هماهنگی وقت ملاقات می توانند با اقای امیر زاده مسئول دفتر ایشان هماهنگی های لازم را انجام دهند.

 

 
شماره تلفن : 4-6228001-0582 فکس : 6229966-0582


آدرس بيمارستان ثامن الائمه : چناران بولوار شهيد مطهري بيمارستان ثامن الائمه

برنامه ملاقات باریاست بیمارستان  ثامن الائمه روزهای دوشنبه صبح از ساعت 9الی 12 می باشدمتقاصیان جهت هماهنگی وقت ملاقات می توانند با اقای  رحیم نصری مسئول دفتر ایشان هماهنگی های لازم را انجام دهند.


 شماره تلفن : 05826223001   الي   4            نمابر : 05826223005

آدرس پست الكترونيكي :CHENARANHOS[at]MUMS.AC.IR