• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 منشور حقوقي بيمار

بیمار گرامی

ورود شما را به این مرکز درمانی گرامی میداریم و در راستای  تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق گیرندگان خدمت مطالب ذیل به اطلاع شما رسانده می شود:

*پرسنل بیمارستان در رده های مختلف شغلی در لباس متفاوت فعالیت می نمایند:

 - پرستار خانم:روپوش سفید ، مقنعه و شلوار سرمه ای

- پرستار آقا: روپوش سفید، شلوار سرمه ای

- کمک بهیار:روپوش سفید با نوار طوسی جلو و روی جیب ها، مقنعه و شلوار طوسی

- پزشک آقا:روپوش سفید

- پزشک خانم:روپوش سفید شلوار و مقنعه مشکی

- پرسنل خانم اتاق عمل:روپوش ،شلوار و مقنعه آبی یا سبز

- پرسنل آقا اتاق عمل:تونیک شلوار آبی یا سبز

 *اطلاعات پرونده شما بصورت محرمانه در این مرکز نگهداری می شود وهر زمانی که خود بیمار یا ولی قانونی اش تقاضا نماید ،تصویر صفحات   پرونده در اختیار وی قرار می گیرد.

 در صورت داشتن شکایت در شیفت صبح می توانید به رابط تکریم ارباب رجوع (ساختمان اداری- اتاق 10 )مراجعه نماید و در ساعات عصر وشب و روزهای تعطیل به سوپروایزر کشیک مراجعه نماید.

 در صورت داشتن بیمه های پایه (تامین اجتماعی-نیروی مسلح و...)هزینه دریافتی از بیمار 6% محاسبه خواهد شد.

شماره تلفن سامانه رسیدگی به شکایت تحول نظام سلامت 1590 می باشد 

 درصورت داشتن بیمه :بیمه پایه %6

                            بیمه روستایی بدون نامه%6

                           بیمه روستایی با نامه %3

  شماره تلفن سامانه رسیدگی به شکایت تحول نظام سلامت 1590 می باشد . عادله شریفی فر 
                                                                                                                                                               

رابط تکریم ارباب رجوع ورسیدگی به شکایات

SharififarA1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم:09150518951

تلفن تماس:46123001داخلی162


فرایند رسیدگی به شکایات