• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 


داروخانه های بخش خصوصی شهرستان چناران
                                                      


    رديف 

 نام داروخانه 

  تلفن همراه 

  تلفن ثابت 

   آدرس

1

دكتر دهنوي

09151826369

46127789

چناران (روزانه)

2

مركزي(دکترافتخاری)

09155091896

46123235

چناران (روزانه)

3

دكتر محمدخوشدل

09155161371

46123135

چناران (شبانه روزي)

4

دكتر افشین جلالي

09155112287

46129211

چناران (روزانه )

5

دكتر نفیسه جعفري

09155515965

46124331

چناران (روزانه)

6

دكتر محمد جواد محمدي

09151827165

46121466

چناران (نيمه وقت عصر )

7

دکتر زهرا حسینی نژاد 

09158082084

46123739

چناران (شبانه روزی)

8

دکترمهدیه صادقی

09398048489

46125820

چناران ( روزانه )

9

دكترریحانه صادقي

09155035274

46121771

چناران (روزانه)

10

دكترسیما صفريان 

09156007952

38323038

گلبهار (روزانه)

11

دكتر زینب اميري

09151011583

46183666

سيد آباد(روزانه)

12

دكتر منصوره تبريزيان 

09158098694

38356322

گلمكان(روزانه)

13

دکتر پریسا لاري

09153216651

38325581

گلبهار (شبانه روزي)

14

دکترسعیده مهدیزاده

09151219366

38328286

گلبهار (روزانه)

15

  درمانگاه تامين اجتماعي   

 

46123801

چناران (نیمه وقت صبح)

16

بيمارستان ثامن الائمه

 

46123001داخلی 121

چناران(شبانه روزي) 

خانه هاي بهداشت و پایگاه های سلامت تحت پوشش امور دارويي شهرستان چنارانگلبهار 2

گللبهار

(مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی ابن سینا)

بقمچ

رادكان

گلمكان

سيدآباد

چناران دو(جوکار)

چناران1(طالقانی)

سلوگرد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری برونسی

نوبهار

بقمج

خريج

اسجيل

بهمن جان علیا

خير آباد

اخلمد عليا

به آباد

 

فريزي

گاه

قياس آباد

گلمكان 1 (پایگاه )

حكيم آباد

قل قوچان

خرم آباد

سلوگرد

 

خيج

گاش

گروه

 گلمكان 2 (پایگاه )

سوهان

حيطه طلا

دهنه اخلمد

شيرين

 

آبقد

آنتي شش

مغان

دولت آباد

چمكرد

سر آسياب

رضا آباد سرهنگ

قره جنگل

 

قوشق آباد

 

رادكان

احمد آباد

قزلكن

کمبلان

سرك

قره کوسه

 

پایگاه سلامت شهری ابن سینا

 

مريچگان

كلاته پايه

موچنان

صفي ْباد

محمد آباد

ط.يل

 

پایگاه سلامت شهری ضمیمه ابن سینا گلبهار

 

 

كاهو

پایگاه سلامت روستایی (سيدآباد 1)

ملی

شيخ كانلو

نيستان

 

 

 

 

گاوترنا علیا

پایگاه سلامت روستایی(سيدآباد 2)

گوه خالصه

خواجه جراح

پوشان

 

 

 

 

 

 

پایگاه سلامت شهری ضمیمه جوکال

پایگاه سلامت شهری ضمیمه طالقانی

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه سلامت شهری حاج نصیر

پایگاه سلامت شهری امام زمان