جواد مددیان

مسئول پذیرش بیمارستان ثامن الائمه (ع)چناران

تلفن تماس:05146123001


 

فرایند پذيرش و بستري بيمار

 

 

محمود فرخی

مسئول ترخیص  بیمارستان ثامن الائمه چناران


تلفن تماس:05146123001داخلی123