• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 


متخصص داخلی:

دکتر :لادن تکلو   دکتر:ابراهیم جهانی    دکتر :لیندا براری      دکتر:مریم رضازاده

 
متخصص قلب وعروق:  دکتر ازاده فلاح رستگار                     


متخصص اطفال
:دکتر :علی قاسمیان                   دکتر :حسین ذاکری ایوری


متخصص جراحی عمومی
:دکتر :محمدابراهیم زاده                             دکتر :آزاده جباری نوغانی

متخصص بیهوشی:    دکتر احسان باغبانی جم        دکترسیدحسن علوی طباطبایی       دکتر محمداسماعیل زاده

متخصص زنان وزایمان:       دکتر میترا باغانی اول                              دکتر مرضیه رجبیان

 
متخصص چشم :             دکتر مجتبی عباسی

                        
  متخصص ارتوپدی:          دکترمحمدمهدی حسینایی
                

متخصص سونوگرافی:           دکتر: الهام انصاری                       دکتر: علی بهشتیان


متخصص پاتولوژی:              دکتر محمدرضا زهیدی

پزشک دیابت:                     دکتر مسعودسادات