• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

   محسن عبدی


 مسئول فناوری و اطلاعات و HIS بیمارستان ثامن الائمه چناران


Abdim6[at]mums.ac.ir 


تلفن تماس: 05146123001داخلی164 


شرح وظایف:


  • نصب و پیاده سازی و نگهداری نرم افزارهای سیستمی و بیمارستانی

  • آموزش پرسنل بیمارستان در استفاده از HIS


  • پشتیبانی شبانه روزی سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)
  • تعیین محدودیتهای سیستم HIS
  • تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم 

  •  پشتیبانی و حفاظت رایانه ها

  • پشتیبانی شبکه کامپیوتری مجموعه و عیب یابی و رفع نقص


  • مانیتورینگ سامانه سپاس در جلوگیری از خطا در پرونده های الکترونیک

  • پشتیبان گیری ازسرور HIS

 

  • مدیریت یوزر ها وتعیین سطوح دسترسی کاربران به شبکه و HIS