• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

فاطمه عابد

سمت:مسئول انبار دارویی  

 AbedF2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلی128