• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

فاطمه صبری

      مسئول امور اداری بیمارستان ثامن الائمه چناران                                                                                                                                                                                                 sabrif1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلیشرح فعالیت ها:

 

 انجام امورحضوروغياب پرسنل بخش

 

انجام امورمرخصيهاوماموريتهاي پرسنل

 

تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي

 

ثبت وبروزرساني اطلاعات پرسنل درسيستم مكانيزه پرسنلي