• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

حسین بلالی

مسئول حسابداری بیمارستان ثامن 

BalaliH2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146128001داخلی19