• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

علی یکه باش

مسئول حسابداری بیمارستان ثامن الائمه چناران

yekehbasha1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001داخلی166