• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

اطاق عمل

 

                                                                              

فاطمه مزروعی

سرپرستار بخش اتاق عمل

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری


                                                                      تلفن تماس:46123001داخلی114

 

 

معرفی بخش اتاق عمل بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران

فضای فیزیکی:

بیمارستان ثامن الائمه چناران دارای یک بخش اتاق عمل که دارای چهار اتاق می باشد.

اتاق عمل های 1 و 2 با ابعاد m5/5 ´ 5/8 است که فضای بسیار مناسبی جهت انجام اعمال جراحی است که دارای تجهیزات کامل بیهوشی و جراحی می باشد .

 در اتاق 1 و 2 عملهای جراحی عمومی مثل آپاندکتومی ، ختنه ، فتق ، کیسه صفرا و عمل های جراحی زنان انجام می شود . اتاق  3 اتاق عمل اورژانس است .

نیروهای موجود:

نیروهای اتاق عمل از پرسنل رسمی و قردادای و شرکتی و طرحی تشکیل شده اند.

امکانات و تجهیزات موجود در بخش:

هر اتاق مجهز به وسایل و تجهیزات لازم ازجمله تخت ،دستگاه بیهوشی ،مانیتورینگ پرتابل ،چراغ سیالتیک، کوتر میباشد.

تجهیزات مورد نیاز برای اعمال جراحی چشم مانند میکروسکوپ و فیکو در این واحد وجود دارد.

شرح فعالیت ها:

اعمال جراحی : کوله سیستکتومی، آپاندیس، هرنی، همورویید، سزارین ،کورتاژ، توده ها ، ماستکتومی ،هیسترکتومی، ،اعمال جراحی چشم،  ناخنک در قسمت

بستری انجام می گیرد.

اعمال جراحی که نیاز  به بیهوشی ندارند مانند جراحت هاو گذاشتن چست تیوپ و... دراتاق عمل سرپایی انجام میگیرد.