اطاق عمل

اتاق عمل بیمارستان شهرستان چناران

 

بیمارستان ثامن الائمه چناران دارای یک بخش اتاق عمل که دارای چهار اتاق می باشد.

1- اتاق عمل های 1 و 2 با ابعاد m5/5 ´ 5/8 است که فضای بسیار مناسبی جهت انجام اعمال جراحی است که دارای تجهیزات کامل بیهوشی و جراحی می باشد .

2- در اتاق 1 و 2 عملهای جراحی عمومی مثل آپاندکتومی ، ختنه ، فتق ، کیسه صفرا و عمل های جراحی زنان انجام می شود . اتاق   3 اتاق عمل اورژانس است که در موارد ضروری استفاده می شود . اتاق 4 اتاق عمل سرپایی است که در آن ، عملهایی که نیاز به بیهوشی ندارد ، انجام می شود .

3- اعمال جراحی کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی (جراحی بسته) انجام می شود .

4- عملهای جراحی زنان که در این اتاق عمل انجام می شود شامل عملهای کورتاژ ، سزارین ، کیست تخمدان ، هیسترکتومی و .... می باشد .

5- اتاق عمل همچنین مجهز به دستگاه فیکو  Phaco Emulcification می باشد که اعمال جراحی چشمی (کاتاراکت) در روزهای یکشنبه توسط متخصص چشم انجام می شود .

6- متخصص زنان و زایمان ، همه روزه در طی ماه آنکال می باشد .

7- متخصص بیهوشی همه روزه در طی ماه آنکال می باشد که علاوه بر حضور در اتاق عمل ، جهت زایمان بدون درد در زایشگاه نیز حضور پیدا می کنند .

 

 
غلامرضا سویزی
                                                                                                                                                             

مسئــــول اطاق عمل  

تلفن تماس:46123001داخلی105