• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

 

 

 

 

معصومه حاجي وليزاده

 
 سرپرستارواحد رادیولوژی

 تلفن تماس:05146123001داخلی126

 معرفی کلی بخش

 

این واحد دارای دو دستگاه رادیوگرافی ثابت وپرتابل در اتاق های رادیوگرافی 1می باشد. دستگاه ثابت  محصول شرکت


  shimadzoo و دستگاه پرتابل محصول شرکت shimadzoo می باشد  و دو پروسسور ظهور و ثبوت))


protect و واحد راديولوژي اين بيمارستان كه مشتمل به دو قسمت راديوگرافي و سونوگرافي ميباشد .كه راديولوژي به


صورت شبانه روزي به مراجعين كه ماهانه بالغ بر500 نفر در بخش بستري و 1000 نفر در بخش تحت نظر و سرپايي با


انجام بيش از 3500كليشه بصورت شبانه روزی و سونوگرافي به صورت روزانه در تمام ايام هفته در حال ارئه خدمت ميباشد .


 سونوگرافی

 شامل دو دستگاه سونوگرافی ثابت و پرتابل می باشد.


 پذیرش بیماران این بخش شامل دو گروه سرپایی وبستری می باشد.

 

در صورت نیاز به آمادگی جهت گرافی بیمار : آموزش های لازم داده شده ،برگ آمادگی نیز تحویل بیمار داده ،برای روز بعد

ساعت 9:30 نوبت می دهیم .

 

نحوه پذیرش  بیماران سرپائی برای سونوگرافی

 

نحوه نوبت گیری سونوگرافی: به صورت روزانه ازساعت 8صبح تا1.5ظهر ازشنبه تا پنج شنبه انجام می گیرد .