• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

بخش رادیولوژی بیمارستان ثامن الائمه چناران

 

دکتر علي بهشتيان                       متخصص رادیولوژِی -   مسئول فنی بخش

 

معصومه حاجي وليزاده                      -  سوپروایزر بخش

 

 

 

 معرفی کلی بخش

 

این واحد دارای دو دستگاه رادیوگرافی ثابت وپرتابل در اتاق های رادیوگرافی 1

می باشد. دستگاه ثابت  محصول شرکت   shimadzoo و دستگاه پرتابل محصول

شرکت shimadzoo می باشد  و دو پروسسور ظهور و ثبوت)) protect

 

و واحد راديولوژي اين بيمارستان كه مشتمل به دو قسمت راديوگرافي و

سونوگرافي ميباشد .كه راديولوژي به صورت شبانه روزي به مراجعين كه ماهانه بالغ بر 500 نفر در


 

بخش بستري و 1000 نفر در بخش تحت نظر و سرپايي با انجام بيش از 3500كليشه و سونوگرافي به صورت روزانه در تمام ايام هفته در حال ارئه خدمت ميباشد .

 

سونوگرافی

 

شامل دو دستگاه سونوگرافی ثابت و پرتابل می باشد.

 

نحوه پذیرش بیمار در بخش رادیولوژِی

 

 پذیرش بیماران این بخش شامل دو گروه سرپایی وبستری می باشد.

 

پذیرش بیمار سرپایی

 

ابتدا  نسخه پزشک از بیمار توسط رادیوگرافر تحویل گرفته شده وثبت his شده ، همراه بیمار جهت تهیه قبض به پذیرش بیمارستان راهنمایی شده و در همین حین گرافی بیمار توسط پرسنل انجام می گردد.همکاران محترم به این نکته توجه داشته باشند که معرفی خود به بیمار  راهنمایی او از نحوه انجام پوزیشن مناسب گرافی  جزو الزامات بخش می باشد .

 

در صورت نیاز به آمادگی جهت گرافی بیمار : آموزش های لازم داده شده ،برگ آمادگی نیز تحویل بیمار داده ،برای روز بعد ساعت 30/9 نوبت می دهیم .

 

 پذیرش بیمار بستری

 

درخواست گرافی توسط پرستاران بخش مربوطه hisشده و هماهنگی لازم با رادیولوژی جهت آمادگی و بقیه موارد به صورت تلفنی انجام می گردد.

 

بیمار همراه با پرونده به بخش رادیولوژی مراجعه کرده  ،نوع درخواست  سونو یا گرافی توسط رادیوگرافر از his  رویت گردیده وگرافی بیمار انجام می شود . رعایت نکات فوق برای بیماران بستری با تاکید واهتمام بیشتری انجام می شود .

 

نحوه پذیرش  بیماران سرپائی برای سونوگرافی

 

نحوه نوبت گیری سونوگرافی: به صورت روزانه ازساعت 8صبح تا1.5ظهر ازشنبه تا پنج شنبه انجام می گیرد .

 

 
             

معصومه حاجي وليزاده

 
سمت :سوپروایزربخش رادیولوژی

 تلفن تماس:05146123001داخلی 126