• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

محمداسکندری تربقان

سمت :مدیرداخلی بیمارستان ثامن الائمه(ع)

EskandariM3[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی110