• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

                                  افشین حسن پور                                       

 مسئول ازمایشگاه بیمارستان

HasanpourA1[at]mums.ac.ir

شماره تماس:05146123001داخلی125

 

 

 همزمان با تاسیس بیمارستان ، آزمایشگاه فعالیت خود را در این مرکز آغاز نموده است . از سال 1372که بخش های این


بیمارستان تکمیل گردیده ، آزمایشگاه با دستگاه های جدید به فعالیت خود ادامه داده است و به طور شبانه روزی خدمت رسانی


می نماید .


 در این آزمایشگاه بخش های مختلفی وجود دارد که در شیفت صبح برای هر بخش ، یک پرسنل فنی بخش مربوطه را به عهده


دارد و آزمایشات آن بخش را انجام داده و در آخر وقت کاری هم جواب های مربوطه را جهت ثبت در سیستم HIS  تحویل


منشی ازمایشگاه می دهند.

 

این آزمایشگاه شامل بخش های ذیل می باشد :

 

هماتولوژی ، بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، سرولوژی ، هورمون و بانک خون .

 

 

 تجهیزات آزمایشگاه :

 

این دستگاه ها شامل موارد ذیل می باشد :

 

1- دستگاه سیسمکس KX-21N : جهت آزمایشات هماتولوژی

 

2- دستگـاه اتوانالایزر BT1500 : جهت کلیه آزمایشات بیوشیمی

 

3- دستگاه الکترولیت انالایزر: جهت آزمایش سدیم و پتاسیم و کلر

 

4- دستگاه سیسمکس KX-21N : جهت آزمایشات هماتولوژی

 

5- دستگـاه فــور : جهت استریل وسایل شیشه ای آزمایشگاه

 

6- دستگاه اتـوکلاو : جهت استریل وسایل شیشه ای آزمایشگاه

 

7- انواع میکروسکوپ

 

8- یخچال و فریزر بانک خون

 

9- یخچال آزمایشگاه : جهت نگهداری کیتها و مواد آزمایشگاهی

 

10- بن ماری 37 درجه سانتی گراد

 

11- سانتریفیوژ آزمایشگاه و بانک خون

 

12- دستگاه الایزا : جهت هورمون شناسی

 

13- دستگاه اتو 37 سانتی گراد

 

14- دستگاه هود : جهت انجام تست های میکروبی

 

15- دستگاه بیلی روبین متر

 

16- سیستم کامپیوتر : جهت پذیرش بیماران و مجهز به HIS