• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 معرفي بخش داخلي جراحي بيمارستان ثامن الائمه (ع)

فضاي فيزيكي بخش :

بخش داخلي جراحي همزمان با افتتاح بيمارستان در سال 1372 افتتاح و با مجموعا 20 تخت فعال شروع به فعاليت كرد . بخش داخلي با موقعيت مكاني كه دارد به عنوان راهرو ارتباطي بخش سي سي يو و آشپزخانه نيز مورد استفاده مي باشد .

بدليل ادغام بخش داخلي و جراحي ،اين بخش داراي 2 اتاق براي بيماران جراحي و 3 اتاق براي بيماران داخلي مي باشد . هر كدام از اتاقها داراي 4 تخت اصلي و يك تخت اكسترا ست كه در مجموع 25 تخت فعال در بخش موجود است. ايستگاه پرستاري در وسط بخش و بين دو اتاق 3 و 4 قرار دارد .اتاق كار در پشت ايستگاه پرستاري واقع ميباشد. امکانات رفاهی پرسنل بیمارستان ، بیماران و همراهیان در بخش موجود میباشد .

نيروهاي موجود:

اين بخش داراي 2 متخصص داخلي ، يك متخصص قلب ، دو متخصص جراحي ، يك متخصص چشم و تعداد 9 نفر كارشناس پرستاري يك خدمه و كمك بهيار در هرشيفت كاري در حال ارائه خدمات درماني مي باشد

 رياست بخش:  آقاي دكتر جهاني

سر پرستار بخش:  آقاي جلال گلمكاني.

امكانات و تجهيزات موجود در بخش :

به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات درماني به بيماران بستري ، حداكثر امكانات ممكن دراين بخش به شرح ذيل به كارگيري شده است :

1 – مانيتورينگ سنترال براي 4 تخت در دو اتاق 3 و 4 جهت بيماران پست سي سي يو و بيماران بد حال و نيازمند به مانيتورينگ مداوم

2 – مانيتوريگ پرتابل داراي پالس اكسي متر

3 – دستگاه ونتيلاتور

4 –دستگاه الكتروشوك

5 – دستگاه پمپ انفوزيون و دراپ

7                                                                                                                                6– تشك مواج جهت بيماران در معرض خطر زخم بستر

7 – تجهيز اتاقها به يخچال ، تلويزيون ، تخت تاشو( جهت همراهي بيمار) به منظور رفاه حال بيماران و همراهيان

8 - دستگاه ساكشن پرتابل

9 – اكسيژن سنترال و كپسولها ي اكسيژن 40 و 10 ليتري

بيماراني كه در اين بخش پذيرش مي شوند :

اين بخش از تمامي بخشهاي بيمارستان از جمله اورژانس ، سي سي يو ، اتاق عمل و كلينيك پذيرش بيمار دارد .

با توجه به ادغام دو بخش داخلي و جراحي ، به طور همزمان به كليه بيماران با مشكلات داخلي و جراحي عمومي سرويس درماني داده مي شود . علاوه بر اين بدليل عدم وجود بخش جراحي چشم و بخش قلب  بيماران پست سي سي يو و بيماران با مشكلات قلبي و نيز بيماران نيازمند به جراحي چشم در اين بخش بستري و تحت درمان قرار ميگيرند.

بيماراني كه عمل سرپايي دارند نيز توسط اين بخش پوشش داده ميشوند و پس از آمادگي هاي لازم به اتاق عمل منتقل ميگردند .

خدمات پاراكلينيكي از جمله سونوگرافي ، تست ورزش ، اكو كارديوگرافي ، هولتر مانيتورينگ ، اسپيرومتري با دستور پزشك معالج ، پس از آمادگي لازم و هماهنگي با واحد كلينيك به بيماران اين بخش ارائه ميگردد .

قوانين و مقررات :

ساعت ملاقات در اين بخش روزانه  از ساعت  14 الي 16 مي باشد.در بدو ورود به كليه بيماران بستري كيف سلامت داده ميشود كه جهت شناسايي ، بيماران موظف به پوشيدن لباس مربوطه مي باشند . طرح انطباق پرسنل و بیماران خانم وآقا رعایت میگردد.

 

                                                     جلال گلمکانی                                                                                                

    سرپرستار بخش داخلی-جراحی 
 

تلفن تماس:46123001داخلی104

 

 

 

معرفي بخش داخلي جراحي بيمارستان ثامن الائمه (ع)


فضاي فيزيكي بخش :

 

بخش داخلي جراحي همزمان با افتتاح بيمارستان در سال 1372 افتتاح و با مجموعا 20 تخت فعال شروع به فعاليت كرد . بخش داخلي با موقعيت مكاني كه دارد به عنوان راهرو ارتباطي بخش سي سي يو و آشپزخانه نيز مورد استفاده مي باشد .

 

بدليل ادغام بخش داخلي و جراحي ،اين بخش داراي 2 اتاق براي بيماران جراحي و 3 اتاق براي بيماران داخلي مي باشد . هر كدام از اتاقها داراي 4 تخت اصلي و يك تخت اكسترا ست كه در مجموع 25 تخت فعال در بخش موجود است. ايستگاه پرستاري در وسط بخش و بين دو اتاق 3 و 4 قرار دارد .اتاق كار در پشت ايستگاه پرستاري واقع ميباشد. امکانات رفاهی پرسنل بیمارستان ، بیماران و همراهیان در بخش موجود میباشد .

 

نيروهاي موجود:

 

اين بخش داراي 2 متخصص داخلي ، يك متخصص قلب ، دو متخصص جراحي ، يك متخصص چشم و تعداد 9 نفر كارشناس پرستاري يك خدمه و كمك بهيار در هرشيفت كاري در حال ارائه خدمات درماني مي باشد

 

 رياست بخش:  آقاي دكتر جهاني

 

سر پرستار بخش:  آقاي جلال گلمكاني.

 

امكانات و تجهيزات موجود در بخش :

 

به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات درماني به بيماران بستري ، حداكثر امكانات ممكن دراين بخش به شرح ذيل به كارگيري شده است :

 

1 – مانيتورينگ سنترال براي 4 تخت در دو اتاق 3 و 4 جهت بيماران پست سي سي يو و بيماران بد حال و نيازمند به مانيتورينگ مداوم

 

2 – مانيتوريگ پرتابل داراي پالس اكسي متر

 

3 – دستگاه ونتيلاتور

 

4 –دستگاه الكتروشوك

 

5 – دستگاه پمپ انفوزيون و دراپ

6– تشك مواج جهت بيماران در معرض خطر زخم بستر

7 – تجهيز اتاقها به يخچال ، تلويزيون ، تخت تاشو( جهت همراهي بيمار) به منظور رفاه حال بيماران و همراهيان

8 - دستگاه ساكشن پرتابل

9 – اكسيژن سنترال و كپسولها ي اكسيژن 40 و 10 ليتري

 

بيماراني كه در اين بخش پذيرش مي شوند :

 

اين بخش از تمامي بخشهاي بيمارستان از جمله اورژانس ، سي سي يو ، اتاق عمل و كلينيك پذيرش بيمار دارد .

با توجه به ادغام دو بخش داخلي و جراحي ، به طور همزمان به كليه بيماران با مشكلات داخلي و جراحي عمومي سرويس درماني داده مي شود . علاوه بر اين بدليل عدم وجود بخش جراحي چشم و بخش قلب  بيماران پست سي سي يو و بيماران با مشكلات قلبي و نيز بيماران نيازمند به جراحي چشم در اين بخش بستري و تحت درمان قرار ميگيرند.

بيماراني كه عمل سرپايي دارند نيز توسط اين بخش پوشش داده ميشوند و پس از آمادگي هاي لازم به اتاق عمل منتقل ميگردند .

خدمات پاراكلينيكي از جمله سونوگرافي ، تست ورزش ، اكو كارديوگرافي ، هولتر مانيتورينگ ، اسپيرومتري با دستور پزشك معالج ، پس از آمادگي لازم و هماهنگي با واحد كلينيك به بيماران اين بخش ارائه ميگردد .

قوانين و مقررات :

ساعت ملاقات در اين بخش روزانه  از ساعت  14 الي 16 مي باشد.در بدو ورود به كليه بيماران بستري كيف سلامت داده ميشود كه جهت شناسايي ، بيماران موظف به پوشيدن لباس مربوطه مي باشند . طرح انطباق پرسنل و بیماران خانم وآقا رعایت میگردد.