• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

 

 

                                                        

                                                                               محبوبه حضــرتی                                                                                                                                 

سرپرستار بخش زنان واطفال

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

  HazratiM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:46123001داخلی133


 

فعالیتهای بخش زنان واطفال:

 

1-دادن آموزشهای لازم به پرسنل همراه باشرح وظایف خود

 

2-کنترل پرسنل وتاکید برحفظ حجاب ورعایت شئونات اخلاقی

 

3-تکریم ارباب رجوع وپاسخگویی به مسایل ومشکلات بیماران وخانواده آنها

 

4-همکاری بامددکاری درجهت رفع مشکلات مددجویان

 

5-همکاری باواحد کنترل عفونت بیمارستان

 

6-همکاری باواحد آموزش به بیمار

 

7-اجرای برنامه کیس متد

 

8-تاکید بر آموزش تغذیه باشیر مادر

 

9-گذاشتن دوره های آموزشی تغذیه باشیر مادر

 

10-دادن آموزشهای لازم به پرسنل جدید الورود


11-گذاشتن کلاسهای آموزشی سی پی آربه صورت دوره ای