• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

نجمه حافظ افتخاری

سرپرستاربخش دیالیــــز

شماره تماس:05146123001داخلی 113


HafezeN2[at]mums.ac.ir

بخش دياليز بيمارستان ثامن الائمه (ع) چناران در سال 1387 با 4 دستگاه همو دياليز و 3 پرستار آموزش ديده افتتاح گرديد .در سال 1390 يك دستگاه و يك تخت به بخش اضافه شد ودر سال 1391 با توجه به ازدياد بيماران ، بخش دياليز در سه شيفت کاري روزانه فعال شد . همچنين اتاق ايزوله جهت بيماران HBSAg+ در اسفند 1391 به بهره برداري رسيددر مجموع هم اكنون شش تخت فعال در بخش وجود دارد كه در سه شيفت كاري در حال كار هستند قابل ذکر است این بخش مجهز به سیستم HISمی باشد.

امکانات و تجهيزات بخش دياليز شامل موارد زير مي باشد :

1- دستگاه همودياليز 7 عدد ( يك دستگاه رزرو است )2- ترالي پانسمان ،1 عدد3- دستگاه RO4- يخچال دارو 1، عدد 5- دستگاه استاپ لايزر، 4 عدد 6- يخچال مواد غذايي، 1 عدد-7-اکسيژن سانترال ، 4 عدد8 - تلويزيون LCD 1 عدد-9 - آنتن ديجيتال ،1 عدد10 - ساکشن پرتابل ، 1 عدد11کامپيوتر،1 عدد-12- الکتروشوک، 1عدد -ترالي اورژانس

خدمات ارائه شده در بخش دياليز:

1- پذيرش و ارزيابي مددجو قبل از دياليز

2- بررسي و حمايت رواني و جسمي مددجو جهت دياليز

3-انجام مراقبت پرستاري از راه عروقي و دياليزمددجو

4- رعايت اصول احتيا طات استاندارد به منظور پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي منتقله از راه خون

5- بررسي نتايج آزمايشات قبل و بعد از همودياليز و گزارش موارد ضروري به پزشك

6- بررسي مددجو و ارائه مراقبت هاي خاص دارويي با توجه به وي‍ژگيهاي دارو به منظور پيشگيري عوارض

7-تعيين نيازهاي اموزشي و مشاوره با مددجو وخانواده مددجو و ارائه اموزشهاي لازم

8-بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي مددجو و ارجاع وي به واحد هاي ذيربط در صورت امكان