• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

نجمه حافظ افتخاری

سرپرستاربخش دیالیــــز

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

HafezeN2[at]mums.ac.ir

شماره تماس:05146123001داخلی 113
بخش دياليز بيمارستان ثامن الائمه (ع) چناران در سال 1387 با 4 دستگاه همو دياليز و 3 پرستار آموزش


ديده افتتاح گرديد .در سال 1390 يك دستگاه و يك تخت به بخش اضافه شد ودر سال 1391 با توجه به ازدياد


بيماران ، بخش دياليز در سه شيفت کاري روزانه فعال شد . همچنين اتاق ايزوله جهت بيماران HBSAg+ در


اسفند 1391 به بهره برداري رسيد .در مجموع هم اكنون هفت تخت فعال در بخش وجود دارد كه در سه شيفت


كاري در حال كار هستند.


امکانات و تجهيزات بخش دياليز شامل موارد زير مي باشد :


1- دستگاه همودياليز 9 عدد ( دو دستگاه رزرو است )2- ترالي پانسمان ،1 عدد3- دستگاه RO4- يخچال


دارو 1، عدد 5- دستگاه استاپ لايزر، 4 عدد 6- يخچال مواد غذايي، 1 عدد-7-اکسيژن سانترال ، 4 عدد8


- تلويزيون LCD 1 عدد-9 - آنتن ديجيتال ،1 عدد10 - ساکشن پرتابل ، 1 عدد11کامپيوتر،1 عدد-12


الکتروشوک، 1عدد -ترالي اورژانس


خدمات ارائه شده در بخش دياليز:


1- پذيرش و ارزيابي مددجو قبل از دياليز


2- بررسي و حمايت رواني و جسمي مددجو جهت دياليز


3-انجام مراقبت پرستاري از راه عروقي و دياليزمددجو


4- رعايت اصول احتيا طات استاندارد به منظور پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي منتقله از راه خون


5- بررسي نتايج آزمايشات قبل و بعد از همودياليز و گزارش موارد ضروري به پزشك


6- بررسي مددجو و ارائه مراقبت هاي خاص دارويي با توجه به وي‍ژگيهاي دارو به منظور پيشگيري عوارض


7-تعيين نيازهاي اموزشي و مشاوره با مددجو وخانواده مددجو و ارائه اموزشهاي لازم


8-بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي مددجو و ارجاع وي به واحد هاي ذيربط در صورت امكان