• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

                                                                                

دکتر سعید پریــــان

  سمت : معاون درمان(ریاست بیمارستان)   

ParianS1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001 داخلی 111

 


سوابق اجرایی:


از سال 384ا تا سال1385مسئول اورژانس بیمارستان درگز


از سال 1385تا سال 1386مدیر بیمارستان درگز


از سال1386تااواسط سال 1387مسئول اورژانس درگز


ار نیمه ی دوم سال 1387تا نیمه اول سال 1391رئیس مرکز بهداشتی درمانی بخش لطف اباد درگز


از نیمه ی دوم سال 1391 تا هم اکنون ریاست بیمارستان ثامن الائمه را عهده دار می باشند.