• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

                                                                              

دکتر سعید پریــــان

  سمت : معاون درمان(ریاست بیمارستان)   

ParianS1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس:05146123001

 

سوابق اجرایی:از سال 384ا تا سال1385مسئول اورژانس بیمارستان درگز

از سال 1385تا سال 1386مدیر بیمارستان درگز

از سال1386تااواسط سال 1387مسئول اورژانس درگز

ار نیمه ی دوم سال 1387تا نیمه اول سال 1391رئیس مرکز بهداشتی درمانی بخش لطف اباد درگز

از نیمه ی دوم سال 1391 تا هم اکنون ریاست بیمارستان ثامن الائمه را عهده دار می باشند.

         آدرس :  استان خراسان رضوی  -  شهرستان چناران -بولوار شهيد مطهري – بيمارستان ثامن الائمه(ع)

 تلفن : 05146123001   الي   4                            نمابر : 05146123001