• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

   بسمه تعالی


 

برنامه  روزانه پزشکان متخصص درمانگاه ثامن الائمه (ع) چناران

 

نام متخصص

تخصص

ایام هفته

 

 

دکتر فلاح

 

 

متخصص قلب

صبح  یکشنبه ودوشنبه وسه شنبه وچهار شنبه

 

یکشنبه ها فقط اکو وتست ورزش

 

 

 

دکتر عادلی

 

 

متخصص قلب

صبح  شنبه ویکشنبه وپنج شنبه

 

 آقای دکتر ابراهیم زاده

متخصص جراح عمومی

صبح   یکشنبه وسه شنبه

 

خانم دکتر جباری

 

 

 

متخصص جراح عمومی

 

 

صبح  شنبه ودوشنبه وچهارشنبه

 

 

 

دکتر ذاکر عباسی

 

متخصص چشم

 

یکشنبه ها صبح وسه شنبه ها بعد ازظهر

 

 

دکتر جهانی ودکتر براری ودکتر رضا زاده و

دکتر تکلو

 

متخصصین داخلی

 

 

 

صبح شنبه تا پنج شنبه (هروز)

 

 

 

 

دکتر حسنییایی

 

متخصص ارتوپدی

صبح  یکشنبه وپنج شنبه

 

 

دکتر باغانی

متخصص زنان وزایمان

صبح  یکشنبه وسه شنبه

 

 

دکتر قاسمیان

 

متخصص اطفال

 

صبح   شنبه تا چهار شنبه

کلینک دیابت:  روزهای یکشنبه وپنج شنبه

توجه:متخصص اعصاب و روان واورلوژی وپوست وگوش وحلق وبینی تا اطلاع ثانوی نداریم

توجه:برای نوبت گرفتن سونوگرافی در شیفت صبح به واحد رادیولژی سر کار خانم ملت مراجعه نمائید