• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

 

دكتر نعیمه تبرایی

 مسئول فنی  داروخانه بیمارستان ثامن الائمه چناران(ع)


شماره تلفن تماس:05146123001 داخلی 121


 

 
شرح وظایف :


1- تحويل دارو به بيماران سرپائي توسط HIS و ارائه مشاوره دارويي
 
2- تماس با پزشک در صورت مشاهده تداخل دارويي در نسخ
 
3- تبادل دارويي با بخش خصوصي در مورد داروهاي مورد نياز يا تاريخ نزديک
 
4- کنترل و قيمت زني پرونده بيماران بستري توسط HIS
 
5- نظارت بر داروهاي تحويلي به بخش هاي بيمارستان
 
6- تحويل داروهاي مخدر به بخش و نظارت بر نحوه مصرف آنها
 
7- بررسي نسخ سرپايي قبل از تحويل به بيمه و پرونده بستري