• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

    

 

 

رئیس خدمات پرستاری بیمارستان ثامن الائمه(ع)

 

سیمین منزوی

 

سمت :کارشناس پرستاری    

 

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت         

 

شماره مستقیم:46123004 -051 داخلی 120

                                           ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 

سوپر وایزران بالینی بیمارستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

زهرا عاملی

کارشناسی ارشد پرستاری

 

عادله شریفی فر

کارشناس پرستاری

 

بیژن لطفی

کارشناس پرستاری

 

علی خنده رو

 کارشناس پرستاری

 

مهدی گل محمدی               کارشناسی ارشد پرستاری

 

سوپر وایزرآموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

مرضیه شکفته مطلق

کارشناس پرستاری

 

مسئول کنترل عفونت

مهناز نیک مرام                   کارشناس پرستاری

 

 

 

فعا لیتهای واحد دفتر پرستاری

 

1.        نظارت و ارزشیابی بخش ها و واحدهای تحت سرپرستي

 

2.       نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های مصوب داخلی و كشوری 

 

3.       نظارت وكنترل بر برنامه ریزی پرسنل و توزیع مناسب نیرو در بخشها براساس نوع وتعدادبیماران

 

4.        نظارت بر کیفیت ارائه خدمات درمانی ومراقبتي به بيماران دربخش هاICU ,

 

5.        پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در تمامی رده ها.

 

6.        بیماریابی وکنترل عفونت های بیمارستانی در بخشهاتوسط سوپروایزر کنترل عفونت.

 

7.        تدوین و اجرای دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت 

 

8.        انجام بازدید های نظارتی سوپروایزران بالینی ،آموزشی وکنترل عفونت در شیفت های مختلف 

 

9.       تهیه و تدوین دستورالعمل های منطبق با استاندارد در جهت ارتقاء كیفیت خدمات پرستاری

 

10.    رسیدگی به مسائل و مشكلات روزمره پرسنل بخش و پرستاران 

 

11.    بررسی گزارشات پرستاری در پرونده ها و دفاتر گزارش 

 

12.    تکریم ارباب ورجوع و پاسخگویی به مسایل و مشكلات بیماران و خانواده آنها

 

13.     همکاری با مددکاری در جهت رفع مشکلات مددجویان

 

14.    نظارت برتكمیل پرونده هاي بهداشتي پرسنل بخش 

 

15.    گرفتن گزارش از سرپرستاران بخش های مختلف به صورت كتبی يا شفاهی در موارد خاص ؛حل مشكلات بخشها ودر صورت لزوم ارجاع به مسئولين پالاتر.

 

16.    همکاری با مدیریت در جهت اتخاذتدابیرفرهنگی- رفاهی پرسنل

 

17.    کنترل پرسنل واحد های پرستاری از نظر حفظ حجاب ورعايت شئونات اسلامی

 

18.    شركت دركمیته های بيمارستاني.

 

19.    تطبیق وهماهنگی امور بیمارستانی با توجه به استانداردهای بیمارستانی 

 

20.    ارزشیابی مستمر بخشها بر اساس چك لیست مصوب 

 

21.    رهبری وهدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی 

 

22.    اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهكارهای اساسی در جهت ایجادو تقویت انگیزش در پرسنل بخش 

 

23.    نظارت برارزشیابی سالانه پرسنل پرستاری بخشها وانجام ارزشيابي مسئولين واحد هاي پرستاري

 

24.    آموزش به نیروهای جدید الورود 

 

25.    ارسال آمار نیروهای رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی، اضافه كار و مأمور داخل وخارج مركز به معاونت درمان دارو 

 

26.    ارائه آمار كلی به ستاد درمان و حوادث اضطراری.

سوپر وایزران بالینی بیمارستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

زهرا عاملی

کارشناسی ارشد پرستاری

 

عادله شریفی فر

کارشناس پرستاری

 

بیژن لطفی

کارشناس پرستاری

 

علی خنده رو

 کارشناس پرستاری

 

مهدی گل محمدی               کارشناسی ارشد پرستاری

 

سوپر وایزرآموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

مرضیه شکفته مطلق

کارشناس پرستاری

 

مسئول کنترل عفونت

مهناز نیک مرام                   کارشناس پرستاری

 

فعا لیتهای واحد دفتر پرستاری

1.        نظارت و ارزشیابی بخش ها و واحدهای تحت سرپرستي

2.       نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های مصوب داخلی و كشوری 

3.       نظارت وكنترل بر برنامه ریزی پرسنل و توزیع مناسب نیرو در بخشها براساس نوع وتعدادبیماران

4.        نظارت بر کیفیت ارائه خدمات درمانی ومراقبتي به بيماران دربخش هاICU ,

5.        پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در تمامی رده ها.

6.        بیماریابی وکنترل عفونت های بیمارستانی در بخشهاتوسط سوپروایزر کنترل عفونت.

7.        تدوین و اجرای دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت 

8.        انجام بازدید های نظارتی سوپروایزران بالینی ،آموزشی وکنترل عفونت در شیفت های مختلف 

9.       تهیه و تدوین دستورالعمل های منطبق با استاندارد در جهت ارتقاء كیفیت خدمات پرستاری

10.    رسیدگی به مسائل و مشكلات روزمره پرسنل بخش و پرستاران 

11.    بررسی گزارشات پرستاری در پرونده ها و دفاتر گزارش 

12.    تکریم ارباب ورجوع و پاسخگویی به مسایل و مشكلات بیماران و خانواده آنها

13.     همکاری با مددکاری در جهت رفع مشکلات مددجویان

14.    نظارت برتكمیل پرونده هاي بهداشتي پرسنل بخش 

15.    گرفتن گزارش از سرپرستاران بخش های مختلف به صورت كتبی يا شفاهی در موارد خاص ؛حل مشكلات بخشها ودر صورت لزوم ارجاع به مسئولين پالاتر.

16.    همکاری با مدیریت در جهت اتخاذتدابیرفرهنگی- رفاهی پرسنل

17.    کنترل پرسنل واحد های پرستاری از نظر حفظ حجاب ورعايت شئونات اسلامی

18.    شركت دركمیته های بيمارستاني.

19.    تطبیق وهماهنگی امور بیمارستانی با توجه به استانداردهای بیمارستانی 

20.    ارزشیابی مستمر بخشها بر اساس چك لیست مصوب 

21.    رهبری وهدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی 

22.    اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهكارهای اساسی در جهت ایجادو تقویت انگیزش در پرسنل بخش 

23.    نظارت برارزشیابی سالانه پرسنل پرستاری بخشها وانجام ارزشيابي مسئولين واحد هاي پرستاري

24.    آموزش به نیروهای جدید الورود 

25.    ارسال آمار نیروهای رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی، اضافه كار و مأمور داخل وخارج مركز به معاونت درمان دارو 

26.    ارائه آمار كلی به ستاد درمان و حوادث اضطراری.