• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید


سوسن امامی
 
سمت  مسئول زايشگاه بیمارستان ثامن الائمه(ع)
 
EmamiS2[at]mums.ac.ir
 
 
شماره تلفن تماس:05146123001داخلی 109