• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  1- ما دانشگاهیان خود را متعهد به خدمت مشفقانه به مراجعین دانسته , کرامت انسا نی آنان را ارج می نهیم و جلب رضایت الهی و عمل در چهارچوب مقررات و قوانین را وظیفه شرعی خود می دانیم .

 2- بمصداق روایت ان جمیل الله و یحب الجمال , آراستگی ظاهر, رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی , عدالت و انصاف را سرلوحه برخورد با گیرندگان خدمت قرار می دهیم .
 
3- روحیه همکاری و گروهی کارکردن همراه با متانت , خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمت بمردم , خویشتن داری و شکیبایی را وجهه همت خویش قرار می دهیم.
 
4- امانتداری , رازداری , حفظ اسرار ارباب رجوع بویژه بیماران , انتقادپذیری , رفتار یکسان و برابر با مراجعین را از یاد نخواهیم برد.
 
5- استفاده صحیح از امکانات سازمان , پرهیز از اسراف و تبذیر , انجام امور بر اساس اصل مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کار خود می دانیم .
 
6- نظم و ترتیب در امور , مدیریت مناسب زمان , انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر

, مورد توجه کامل ما قرار خواهد گرفت .
 
7- تلاش جهت تقویت ارزشهای اخلاقی , اسلامی و اجتماعی در محیط کار , ایجاد فضای

صمیمیت و اعتماد , پرهیز از تبعیض , شایعه سازی , تهمت , غیبت و خبر چینی را وظیفه

شرعی خود می دانیم .
 
8- تهیه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی به ارباب رجوع , تجهیز و آماده

سازی فضای مناسب سازمانی بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان را مورد توجه کامل

قرار خوهیم داد .
 
9- ارتقاء سطح سلامت مردم در همه ابعاد , ارائه خدمات بهداشتی مناسب , درمان صحیح و

بموقع بیماران و آموزش نیروهای متخصص و متعهد را سرلوحه کار خود قرار می دهیم .