• کلینیک سلامت بیمارستان چناران روزهای شنبه وسه شنبه از ساعت 8الی 13برای مراجعین ارائه خدمات می نماید

واحد دهان ودندان

 

                                                                     شعار روز جهانی سلامت دهان ودندان :

                       با دندان های سالم لبخند بزنیم.