بمناسب گرامیداشت دهه فجرو روز پرستار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چناران مراسمی را با حضورفرماندار، مدیر پرستاری دانشگاه ودیگر مسئولین شهرستان در جمع پرستاران ، بهیاران ، کارشناسان وپرسنل اورژانس 115 بر گزار نمود.
دکتر رجب پور مدیر شبکه بهداشت و درمان ضمن تبریک روزپرستار و دهه مبارکه فجر با توجه به اهمیت شغل پرستاری و جایگاه ارائه خدمات آنها در نظام سلامت بر توجه به ارتقاء کیفی خدمات اشاره و بیان کرد که تمام نگاههای جدید از جمله آموزش به بیمار و تایید سلامت حرفه ای پرستاران و کیس متد همه بر  پایه دستیابی سطح بالای ارائه خدمات می باشد .
ایشان رشد شاخصهای حوزه سلامت در انقلاب اسلامی نسبت به قبل از انقلاب ، بسیار ارزشمند و غیر قابل مقایسه دانست و این شاخصها را در راستای توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستیابی عادلانه مردم به حوزه سلامت تلقی نمود.
فرماندار محترم شهرستان نیز ضمن تبریک دهه مبارکه فجر به نقش و جایگاه سلامت در جامعه با بستر مشارکت مردم تاکید و ضمن مقایسه شاخصهای توسعه کشور در قبل و بعد از انقلاب بر نقش بی بدیل انقلاب اسلامی در این خصوص تاکید کرد.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان اهمیت و جایگاه پرستاران توجه به توسعه کمی و کیفی پرستاری را یک ضرورت دانست و در عین حال تلاش بیشتر پرستاران در ارائه خدمات جدید در مقوله های حرفه ای آنها راخواستار شد .
در پایان با لوح سپاس و تقدیم هدایا از تلاش گران نمونه تقدیر به عمل آمد .