بازدید معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان چناران:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لزوم برنامه ریزی فوری و دقیق جهت کنترل و مراقبت  فشارخون بیماران جدید شناسایی شده در برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون

در پی اجرای موفقیت آمیز برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آقای دکتر قلیان اول معاون محترم

بهداشتی دانشگاه و دکتر جعفری نژاد مدیرگروه محترم آموزش سلامت مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت و درمان چناران بازدید 

و از نزدیک با همکاران این شبکه گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور مسئولان و کارشناسان واحدهای ستادی مرکز بهداشت چناران در سالن اجتماعات شهید رفیعی برگزار شد،

دکتر احمدرضا رجب پور مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران ضمن عرض تبریک دهه کرامت و خیرمقدم ، گزارشی از نحوه اجرای

بسیج ملی فشار خون در شهرستان چناران ارائه  و از تلاشهای ارزشمند همکاران درتمامی حوزه ها در اجرای این برنامه تشکر کرد.

در ادامه دکتر قلیان معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر از مشارکت کلیه همکاران در این طرح بزرگ و ملی افزود: اگر همکاری جهادی

پرسنل و مشارکت مردم نبود، به هیچ وجه شاهد اجرای موفقیت آمیز بسیج ملی فشارخون نبودیم.

وی ضمن ابراز رضایت از انجام طرح و شناسایی بیماران جدید، خواستار برنامه ریزی فوری و دقیق جهت کنترل و مراقبت  فشارخون

بیماران جدید شد تا بتوان ازعوارض بعدی این بیماری پیشگیری کرد.

در ادامه جلسه مسئولان و کارشناسان واحدهای مختلف مرکز بهداشت چناران، به بیان مشکلات اجرای برنامه های مختلف حوزه

بهداشت و ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت موجود پرداختند. 

 بازدید معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان چناران:
 
چهارشنبه ۱۹ تیرماه، آقای دکتر قلیان اول معاون محترم بهداشتی دانشگاه و دکتر جعفری نژاد مدیرگروه محترم آموزش

سلامت مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت و درمان چناران بازدید  و از نزدیک با همکاران این شبکه گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور مسئولان و کارشناسان واحدهای ستادی مرکز بهداشت چناران در سالن اجتماعات شهید رفیعی

برگزار شد، دکتر احمدرضا رجب پور مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران ضمن عرض تبریک دهه کرامت و خیرمقدم ،

گزارشی از نحوه اجرای بسیج ملی فشار خون در شهرستان چناران ارائه  و از تلاشهای ارزشمند همکاران درتمامی حوزه ها

در اجرای این برنامه تشکر کرد.
در ادامه دکتر قلیان معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر از مشارکت کلیه همکاران در این طرح بزرگ و ملی افزود: اگر

همکاری جهادی پرسنل و مشارکت مردم نبود، به هیچ وجه شاهد اجرای موفقیت آمیز بسیج ملی فشارخون نبودیم.

وی ضمن ابراز رضایت از انجام طرح و شناسایی بیماران جدید، خواستار برنامه ریزی فوری و دقیق جهت کنترل و مراقبت

  فشارخون بیماران جدید شد تا بتوان ازعوارض بعدی این بیماری پیشگیری کرد.

در ادامه جلسه مسئولان و کارشناسان واحدهای مختلف مرکز بهداشت چناران، به بیان مشکلات اجرای برنامه های مختلف

حوزه بهداشت و ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت موجود پرداختند.