بازدید مدیریتی معاونت بهداشتی استان از شبکه بهداشت و درمان چناران 10/6/98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان چناران، در تاریخ 1398/6/10 بازدید مسئولین معاونت بهداشتی استان مبتنی بر چک لیست از حوزه های مدیریتی، مالی، گسترش، نیروی انسانی و انبار شبکه بهداشت و درمان چناران انجام گرفت.

در این بازدید که معاون اجرایی رئیس مرکز بهداشت استان، مدیر توسعه و گسترش شبکه، مسئول برنامه پزشک خانواده، رئیس امور اداری و مسئول امور مالی مرکز بهداشت استان در ان حضور داشتند ابتدا دکتر احمدرضا رجب پور، مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران گزارش جامعی از اجرای برنامه پزشک خانواده و برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان چناران  ارائه داد.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی، اعتبارات و هزینه کرد، نحوه اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک همراه با ارائه آمار و شاخص های مربوطه خواستار همراهی بیشتر حوزه معاونت بهداشتی جهت رفع مشکلات و نواقص موجود شد.

بازدید از پروژه در حال ساخت مرکز آموزش بهورزی، پرژه بهره برداری شده مرکز خدمات جامع سلامت شهید برونسی، پروژه در حال ساخت پایگاه سلامت شهید برونسی و مرکز خدمات جامع سلامت جوکال از دیگر برنامه های این بازدید بود.

در پایان در نشستی با حضور مسئولین مرکز بهداشت استان و مسئولین شبکه بهداشت و درمان چناران نتایج بازدید مطرح شد و جهت ارتقاء وضعیت موجود و رفع مشکلات، پیشنهاداتی مطرح گردید.