آشنائی با پرونده الکترونیک سلامت
در برگیرنده اطلاعات مراقبت بهداشتی

برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه فرمائید.

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

لیست خدمات قابل ارائه
در مراکز خدمات جامع سلامت

جهت دریافت خدمات به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه فرمائید

لیست خدمات و آدرس مراکز

مشاوره هنگام ازدواج
اهمیت آزمایشات هنگام ازدواج

غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان
روز سوم تا پنجم پس از تولد

آدرس مراکز نمونه گیری

غربالگری تیروئید نوزادان

سامانه سینا

سـامـانـه یکپـارچـه نــظام اطـلاعــات

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

نظام پرستاری

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری

دفتر مقام معظم رهبری

the office of the supremeleader

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

ساماندهی بیمارستان

سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

فرمانداری چناران

فرمانداری چناران

تحول نظام سلامت

برنامه تحول نظام سلامت

خبرهای پزشکی

روزنامه الكترونيک

روزنامه ها به صورت آنلاين

تقويم سلامت

روزهای بهداشتی سال