امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
1- دستور بستري از پزشك معالج كادر بيمارستان يا طرف قرارداد
 

2- دفترچه بيمه و فتوكپي صفحه اول آن

3- كارت ملي و فتوكپي آن

4- كارت بيمه – فرم ارجاع و شناسنامه براي بيمه كميته امداد

5- حضور قيم با شناسنامه براي بيماران با سن زير 18 سال

6- آزمايشات و راديوگرافيهاي قبلي و برگه دارويي

7- پاسپورت يا مجوز اقامت براي اتباع بيگانه ( در غير اينصورت بيمار بصورت آزاد پذيرش مي گردد )

 


 
مقررات داخلي بيمارستان
 
 
 
1- ساعت ملاقات بيماران هر روزه از 14 الي 16 مي باشد
 

2- ورود اطفال زير 12 سال به دليل ضرورت رعايت سلامتي آنان ممنوع مي باشد

3- استعمال دخانيات در تمام فضاي داخلي بيمارستان ممنوع است

4- از كليه مراجعين محترم و بيماران رعايت دقيق حجاب اسلامي و موازين شرعي مورد انتظار مي باشد.
5- بكارگيري تلفن همراه به دليل تداخل در امواج مانيتورها كه موجب اختلال در شناسايي مشكلات قلبي بيماران مي شود ممنوع است.
6- در صورت نياز به وجود همراه تنها همراه هم جنس مجاز به حضور در اتاق بيمار با رعايت ساير ضوابط مي باشد.